Klachten

Heb je klachten over de behandeling bij In Balans, dan hoor ik het graag. Dan kunnen we in overleg bekijken hoe deze opgelost kunnen worden. Voor een speciale klachtenregeling lees je meer op

www.nvdietist.nl WKKGZ info patienten

of je kunt je wenden tot

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort