Aanbod

Dieetbehandeling
Bij dieetbehandelingstaat verandering van voeding en eetgedrag centraal. We werken aan bewustwording van je eetgedrag, kennis over de relatie tussen je voeding en je klachten, kennis over voeding en toepassing van de adviezen in het dagelijks leven onder verschillende omstandigheden. Dieetbehandeling is meestal individuele begeleiding
(Overgewicht, diabetes type2, hart- en vaatziekte-risico’s, coeliakie).

Psychosociale therapie
Bij psychosociale therapie ligt de aandacht op de achterliggende factoren van het eetgedrag. Deze achterliggende factoren kunnen verandering van het eetgedrag en de voeding in de weg staan. We werken dan eerst aan bewustwording en verwerking hiervan en vervolgens aan verandering van inzicht en gedrag.

Psychosociale therapie is meestal individuele begeleiding.(Gewichtsproblemen, emotioneel eetgedrag, eetstoornis)In de praktijk vinden dieetbehandeling en psychosociale therapie ook gecombineerd plaats. De psychosociale therapie kan volgend op de dieetbehandeling zijn of andersom. Het is ook mogelijk dat er binnen een consult een deel van de tijd besteed wordt aan voeding én een deel aan psychosociale therapie.

Workshops
Wil je kennismaken met een gezonde manier van eten en/of koken dan is het volgen van een workshop een laagdrempelige manier.
Een workshop is een combinatie van educatie en de opgedane kennis uitproberen in de praktijk. Zie onder workshops voor het actuele aanbod.